Nyt Klubhus

Vi vil her skrive om hvordan det går med opførelsen af nyt klubhus.

Og så lige – endelig – en glædelig information. Fra Rudersdal Kommune har vi modtaget information, om at vores projekt for nyt klubhus er blevet godkendt, og at vi vil modtage den officielle accept indenfor 14 dages tid. Vi har kontakt til entreprenør og håber at kunne igangsætte byggeri den 1.april.