Nyt Klubhus

Vi vil her skrive om hvordan det går med opførelsen af nyt klubhus.
Der er ikke skrevet noget endnu