Ledelse

Ledelsen i Rudersdal Tennisklub

Klubben er 100% baseret på frivillige. vi er organiseret med en bestyrelse og en række underudvalg.

Bestyrelse:

Formand,
Fonde/legater

Henrik Guldager
Mobil: 22684120
henrikguldager@outlook.dk

Næstformand,
Vedligeholdelsesudvalg
Peter Stigsgaard
Mobil: 20234723
pstigs@hotmail.com

Kasserer,
Festudvalg

Ellis Tauber-Lassen
Mobil: 26200446
rtk.regnskab@gmail.com

Sportsudvalg,
Carsten Sønderskov
Mobil: 40969644
carsten.soenderskov@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Poul Kjær
Mobil: 22753100
pk@pipol.com


Øvrige:

Medlems service
Jørgen Jensen
rudersdaltennisklub@gmail.com