Ledelse
Ledelsen i Rudersdal Tennisklub

Klubben er 100% baseret på frivillige. Vi er organiseret med en bestyrelse og en række underudvalg.

Kontakt bestyrelsen: RTKBestyrelse@gmail.com

Bestyrelse
File
Henrik Guldager
Formand
22 68 41 20
File
Steen Rasmussen
Næstformand
29 70 01 13
File
Ellis Tauber-Lassen
Kasserer
26 20 04 46
File
Louise Jivan Shah
Bestyrelsesmedlem
22 75 45 05
CS
Carsten Sønderskov
Bestyrelsesmedlem
40 96 96 44
PR
Peter Reeve
Suppleant
30 49 99 75
EC
Erik Carp
Suppleant
20 89 49 54
Underudvalg

Vi har mange aktiviteter og aktive medlemmer i klubben . 

Hvis du vil deltage, så henvend dig her:

Profiler
File
Jørgen Jensen
Medlems og nøgle service
23 26 09 91
CS
Carsten Sønderskov
Vedligeholdelses udvalg
40 96 96 44
EC
Erik Carp
Sports udvalg - Søndagstræf
20 89 49 54
File
Gitte Krone
Webmaster
28 44 48 28
File
Henrik Guldager
PR udvalg
22 68 41 20
File
Steen Rasmussen
Sponsor udvalg
29 70 01 13